فرآیند از چهار مرحله شرح، مدل، فرم وگزارش فرآیند به شرح زیر تشکیل شده است:  1-شرح فرایند  فرآیند فرض‌شده‌ برای درخواست کالا یک فرآیند با چهار lane می‌باشد که ابتدا یک درخواست کالا از طرف درخواست‌کننده ارسال شده و یک تأیید‌کننده آن را تأیید یا رد و یا جه...
فرایند از چهار مرحله «شرح، مدل، فرم وگزارش فرایند» به شرح زیر تشکیل شده است: 1- شرح فرایند فرآیند فرض‌شده‌ی درخواست مرخصی سطح پیشرفته یک فرایند فرضی است که فقط مختص درخواست مرخصی روزانه است و شامل سه lane می‌باشد. در این فرایند ابتدا درخواست‌کننده وارد ...
فرآیند از چهار مرحله شرح، مدل، فرم وگزارش فرآیند به شرح زیر تشکیل شده است:  1- شرح فرآیند  فرآیند درخواست خدمات فناوری اطلاعات فرض شده یک فرآیند با سه lane می‌باشد. ابتدا یک درخواست از طرف درخواست‌کننده ارسال شده و یک رسیدگی‌کننده (به عنوان مثال کارشناس...
این فرایند از سایت پراسس میکر انتخاب شده و جهت آشنایی بیشتر با این سایت و بهره‌گیری هر چه بیشتر از امکانات و راهنماهای آن می‌توانید به آدرس‌ زیر مراجعه کنید: https://www.processmaker.com/ در ادامه شرح فرایند، نمودار فرایند و قسمت‌های اولیه آن جهت راهنما...
1- CUSTOM COLUMN در یک فرایند به عنوان مثال فرایند مرخصی، نام درخواست کننده و واحد درخواست کننده و نوع درخواست مرخصی در اطلاعات تکمیلی ذیل ردیف فرایند نمایش داده شود مانند :  علیرضا احمدی  (مدیر واحد تدارکات) – نوع مرخصی : مرخصی روزانه لینک راهنما:  htt...
فرایند از چهار مرحله شرح، مدل، فرم وگزارش فرایند به شرح زیر تشکیل شده است: 1- شرح فرایند  فرآیند فرض‌شده‌ برای درخواست مرخصی یک فرآیند با سه lane می‌باشد که ابتدا درخواست مرخصی از طرف درخواست‌کننده ارسال شده وتأیید‌کننده آن را تأیید یا رد و یا جهت اصلاح...
سیستم پشتیبانی (تیکتینگ) فراگستر