در این مقاله تمامی سرفصل‌های جامع آموزشی نرم‌افزار اتوماسیون کسب و کار و مدیریت فرایندهای فراگستر، به تفکیک قابلیتهای نرم افزار، در دو بخش اتوماسیون کسب و کار(گردش الکترونیکی مکاتبات) و مدیریت فرایندها (فرم ساز و گردش کار) ارائه شده که میتوانید فایل pdf انرا درضمیمه مقاله دانلود کنید. 

تمامی آموزشهای حضوری و غیرحضوری بر مبنای این سرفصلهای آموزشی است.

بیشتر بدانید: دسترسی سریع و راحت به فیلم‌های آموزشی اتوماسیون کسب و کار و فرآیندهای فراگستر 

فصل اول-سرفصل‌های آموزشی اتوماسیون کسب و کار فراگستر