پایگاه دانش:
کاربرد عملگر Like در SQLچیست؟ *
منتشر شده توسط , ویرایش شده توسط: علیرضا معمارزاده در تاریخ 1399/6/8 شنبه 10:42

عملگر Like در شرطهای sql ، برای الگوی خاص جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با ساختار دستور like در sql در چند مثال زیر بیشتر آشنا شوید: 

SELECT column_name(s)

FROM table_name

WHERE column_name LIKE pattern

مثال: دستور زیر افرادی که شهر آنها با "حرف s" شروع می شود را انتخاب می کند.

SELECT * FROM Persons

WHERE City LIKE 's%'

مثال: دستور زیر افرادی که "انتهای شهر آنها به حرف s ختم میشود" را انتخاب می کند.

~~SELECT * FROM Persons

WHERE City LIKE '%s'

مثال: دستور زیر افرادی که شهر آنها "شامل حرف st" می‌باشد را انتخاب می کند.

SELECT * FROM Persons

WHERE City LIKE '%st%'

مثال: دستور زیر افرادی که شهر آنها "شامل حرف st" نمی‌باشد را انتخاب می کند.

SELECT * FROM Persons

WHERE City NOT LIKE '%st%'

kb=265

(2 رای (ها))
مفید
مفید نیست

نظرات (0)
نظری جدید منتشر کنید
 
 
نام کامل:
ایمیل:
نظرات:
تایید کپچا 
 
لطفاً متن موجود در تصویر را در زیر وارد کنید (برای جلوگیری از ارسالهای خودکار).

سیستم پشتیبانی (تیکتینگ) فراگستر