پایگاه دانش:
دستور Update در sql چه کاربردی دارد
منتشر شده توسط , ویرایش شده توسط: شیما عزیزیان در تاریخ 1399/7/8 سه شنبه 15:36

دستور Update در اسکیوال برای تغییر اطلاعات موجود در یک فیلد و جایگزینی آن با یک مقدار جدید به کار می رود . ویرایش اطلاعات در بانک اس کیوال از جمله مهمترین اعمال هست که با استفاده از دستور Update امکان پذیر می باشد.

1
2
3
UPDATE table_name
SET column1=value, column2=value2,...
WHERE some_column=some_value

 

برای ویرایش کردن بیش از یک فیلد به روش زیر عمل میکنیم:

1
2
3
Update  Person
Set Name = " bahar" , Family = " shokri" , id-number=" 11 "
Where  ID =3222

 

برای ویرایش یک فیلد دستور زیر را مینویسیم :

1
2
3
Update Person
Set Name =" Ali "
Where Name = " Ahmad "

kb=267

========
#todo

1-محتوا توسط کارشناس نیاز به بررسی دارد 
2- دسته بندی باید تعیین شود به نظر نباید داخل دسته بندی اتوماسیون باشد

(2 رای (ها))
مفید
مفید نیست

نظرات (1)
مهیار طباطبایی
1394/7/11 شنبه 08:52
بسیار خوب
نظری جدید منتشر کنید
 
 
نام کامل:
ایمیل:
نظرات:
تایید کپچا 
 
لطفاً متن موجود در تصویر را در زیر وارد کنید (برای جلوگیری از ارسالهای خودکار).

سیستم پشتیبانی (تیکتینگ) فراگستر