پایگاه دانش:
Case Tracker چیست و چه کاربردی در ProcessMaker دارد؟
منتشر شده توسط سیدحمیدرضا میرحسینی, ویرایش شده توسط: شیما عزیزیان در تاریخ 1399/7/5 شنبه 10:05

یکی از راهکارهایی که توسط آن میتوانید مشخص کنید یک case در چه مرحله ای قرارداد دارد، استفاده از case tracker است.

Case Tracker به کاربران خارجی که عضو ثبت نام نشده در ProcessMaker هستند، اجازه می دهد تا "پیشرفت یک case" را پیگیری کنند.

Case Tracker به نحوی طراحی شده است که فقط اطلاعات مربوط به یک مورد را به کاربران خارجی نشان می‌دهد.

اطلاعاتی که نباید به اشتراک گذاشته شود را مخفی و پنهان از دید کاربران خارجی نگه می‌دارد. 

در فیلم زیر میتوانید با« Case Tracker در نرم افزار پروسس میکر» آشنا شوید. 

  

 

access the Case Tracker with the case number and the PIN. For this, the last part of the URL must be changed, like:

http://{pm-server}/sys{workspace}/en/neoclassic/tracker/login

for example:

http://localhost:83/sysworkflow/en/neoclassic/tracker/login

اطلاعات بیشتر در لینک زیر:

https://wiki.processmaker.com/3.2/Case_Tracker

 

kb=793
(0 رای (ها))
مفید
مفید نیست

سیستم پشتیبانی (تیکتینگ) فراگستر