پایگاه دانش:
بدنه نامه یک صفحه است ولی در هنگام چاپ بیش از یک صفحه چاپ می شود، چه باید کرد؟ *
منتشر شده توسط , ویرایش شده توسط: شیما عزیزیان در تاریخ 1399/7/9 چهارشنبه 11:06

به دو علت زیر این رخداد اتفاق خواهد افتاد:

1- اندازه کاغذ در قالب نامه از بخش زیرساخت اتوماسیون-->کاغذ نامه اشتباه تنظیم شده است.

 به عنوان مثال اگر اندازه نامه A4 باشد و کاغذ خروجی در هنگام چاپ Letter باشد نامه ممکن است در چندین صفحه چاپ می شود.

2- برای قالب نامه Header یا Footer با سایر نا مناسب تعریف شده است. باید این مورد بررسی شود.

kb=123

========
#todo

1- مقاله هایی ای  با محتوی یکسان و  شماره kb=430و kb=185 و kb=124 وجود دارد که باید با یکدیگر ادغام شوند و مابقی حذف شوند. 

(1 رای (ها))
مفید
مفید نیست

نظرات (0)
نظری جدید منتشر کنید
 
 
نام کامل:
ایمیل:
نظرات:
تایید کپچا 
 
لطفاً متن موجود در تصویر را در زیر وارد کنید (برای جلوگیری از ارسالهای خودکار).

سیستم پشتیبانی (تیکتینگ) فراگستر