پایگاه دانش:
تنظیم حداکثر حجم فایل های قابل آپلود درBPMS بیزاجی *
منتشر شده توسط , ویرایش شده توسط: شیما عزیزیان در تاریخ 1399/7/2 چهارشنبه 15:02

در نرم افزار مدیریت جریان کار فیلدهای که از جنس File تعریف می‌شوند، قابلیت Upload شدن فایل دارد.

با طی کردن مراحل زیر،می‌توانید در تنظیمات سیستم تعریف میزان حداکثر حجم آپلود فایل را برای هر پروژه خود تعیین نمایید.

1- در نرم افزار BPMS، پروژه موردنظررا فعال کرده و وارد محیط توسعه فرآیند شوید.

2- در نوار ابزار نرم افزار،« بخش پیکربندی - محیط » را باز کنید تا تنظیمات محیط باز شود 

3-  در قسمت Advanced و در قسمت Maximum Upload File Size حداکثر حجم فایل های آپلودشده را مشخص کنید. (حداکثر حجم فایل ها می تواند تا 2 گیگابایت باشند.)

4-   Internet Information Services (IIS) را اجرا کرده و در قسمت Default Website بر روی سایت پروژه مورد نظر کلیک کنید. (شکل 2).

5-  بر روی گزینه Configuration Editor دو بار کلیک کنید (شکل 2).

6-  در قسمت Section و از بخش System.web گزینه HttpRuntime را انتخاب کنید

7-  قسمت MaxRequestLength را به حجم دلخواه خود تغییر دهید تا IIS هم اجازه آپلود فایل به حجم تعیین شده را بدهد.