پایگاه دانش:
نحوه مشاهده کارتابل کاربران در سایر سازمانها در هنگام پیاده سازی چند سازمانی در اتوماسیون اداری *
منتشر شده توسط علیرضا معمارزاده, ویرایش شده توسط: علیرضا معمارزاده در تاریخ 1399/6/8 شنبه 17:37

در بسیاری از سازمان‌ها همانند بانکها، وزارتخانه‌ها هولدینگ‌ها و… که پیاده‌سازی چند سازمانی دارند، امکانی موردنیاز است که مدیر یا مدیران ارشد سازمان با ورود به کارتابل کاربران در دیگر سازمان‌های زیر مجموعه بتوانند کارتابل‌های کاربران را مشاهده نمایند.

این امکان در اتوماسیون اداری فراگستر ، پیش از این برای کاربران موجود در یک سازمان وجود داشت. بدین صورت که مدیر می‌توانست وارد کارتابل کاربران موجود در سازمان خودش شود. (از طریق نمایش داده شده در تصویر ذیل)

ولی نیاز مطرح شده این بود که همین امکان برای سایر سازمان‌ها نیز مهیا گردد.

برای این کار فرمی در زیر ساخت اتوماسیون اداری تحت عنوان “دسترسی کارتابل کاربران سازمان‌های زیرمجموعه” ایجاد گردیده که حسب نیاز، Admin سامانه می‌تواند در آن مشخص نماید که چه فردی (از کدام سازمان) به کارتابل چه افرادی از کدام سازمان‌های دیگر (سازمان‌هایی که در پیاده‌سازی چند سازمانی در سامانه تعریف شده‌اند) دسترسی داشته باشد.

بعد از اعطای این دسترسی، مدیر می‌تواند با باز کردن کارتابل‌های در دسترس خود (مشابه تصویر ذیل) به زبانه “سایر سازمانها” وارد شود و با انتخاب سازمان موردنظرش بر روی نام کاربرانی که دسترسی مشاهده کارتابل آنها برای او ایجاد شده وارد شود.

البته منظور از کلمه کارتابل فقط فهرست نامه‌های کارتابل نیست و با این امکان مدیر فهرست ارسال شده، پیش نویس و… را نیز می‌تواند مشاهده نماید.

دقت شود که در این وضعیت امکان ارجاع، یا ایجاد نامه و اقدام دیگری به جز مشاهده نامه‌ها ممکن نبوده و همانطور که در تصویر ذیل مشاهده می‌شود تمامی دکمه‌ها و امکانات دیگر خارج از دسترس می‌باشد.