پایگاه دانش:
معرفی جداول پرکاربرد پایگاه داده WebOfficeData سامانه اتوماسیون *
منتشر شده توسط اسماا اسدالهی, ویرایش شده توسط: شیما عزیزیان در تاریخ 1399/7/9 چهارشنبه 15:49

معرفی جداول پرکاربرد WebOfficeData

 نام جدول  کاربرد
 person.contact  مشخصات کاربران 
HumanResources.Employee  تعریف منابع انسانی (کارمند)
 Security.UserManagement  نام کاربری و کلمه عبور
 HumanResources.EmployeePosition  اطلاعات سازمانی
 HumanResources.Department  دپارتمان یا چارت سازمانی
 Office.DepartmentAccess  جدول ارجاعات خاص
 office.FaxSendBuffer  صف ارسال فکس
 office.FaxServer  فکس سرور
HumanResources.EmployeePositionSignature  لیست کسانی که رکورد امضا دارند
HumanResources.EmployeePositionSignatureImage لیست کسانی که تصویر امضا دارند
Office.EmployeePositionRecieverGroup جدول گروه گیرندگان
office.EceCode ECE جدول
Office.EceSentItem ارسالی ECE 
office.EceReceivedItem دریافتی ECE 
Person.ContactPosition جدول برون سازمانی
office.Archive بایگانی سازمانی 
office.ArchiveAccess دسترسی های بایگانی
office.Letter  نامه ها
office.LetterRefer ارجاعات نامه
Office.LetterBody بدنه نامه
office.LetterFirstReceiver گیرندگان اصلی نامه
HumanResources.Organization  تعریف سازمانها
Office.LetterTemplateFile فایل قالب نامه
Office.LetterTemplate  قالب نامه
Office.OfficeUserConfig (تنظیمات مربوط به کاربر (تنظیمات شخصی
Office.Secretariat دبیرخانه
Office.SecretariatAccess دسترسی های دبیرخانه
Office.SecretariatFormat  فرمت دبیرخانه
Office.SecretariatNumber  شمارنده دبیرخانه
office.OfficeLog  لاگ ها
office.LetterReferType  پوشه های داخل کارتابل
office.LetterFolder  پرونده نامه
office.LetterFolderAccess دسترسی های پرونده نامه
office.LetterRelation نامه های مرتبط
office.PersonalArchive بایگانی شخصی
Basic.NotificationType اخبارواعلانات
Basic.Notify یادآوری نامه
Office.LetterBodyPdfMakerBuffer  تبدیل بدنه نامه به PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

kb=769

========

#todo

ستاره داره ولیکن محتوی نیاز به بررسی توسط کارشناس دارد 

(4 رای (ها))
مفید
مفید نیست

نظرات (0)
نظری جدید منتشر کنید
 
 
نام کامل:
ایمیل:
نظرات:
تایید کپچا 
 
لطفاً متن موجود در تصویر را در زیر وارد کنید (برای جلوگیری از ارسالهای خودکار).

سیستم پشتیبانی (تیکتینگ) فراگستر