پایگاه دانش:
گزارش‌های پیش فرض تعبیه شده برای دبیرخانه *
منتشر شده توسط علیرضا معمارزاده, ویرایش شده توسط: علیرضا معمارزاده در تاریخ 1399/6/8 شنبه 16:19

در نسخه جدید اتوماسیون اداری فراگستر برای دبیرخانه گزارش‌های از پیش تعریف شده‌ای تعبیه شده که می‌توان توسط آنها آمار و اطلاعات جامعی در خصوص عملکرد دبیرخانه سازمان که می‌تواند شامل ثبت نامه‌ها، ارجاعات نامه‌ها، فکس‌ها، ایمیل‌ها، ECE و… دریافت نمود.

برای این گزارش‌ها کافیست وارد زیرسیستم دبیرخانه شوید. سپس از بخش گزارش‌های دبیرخانه (که نحوه دسترسی به آن را در تصویر ذیل مشاهده می‌کنید)، فیلترهای مرتبط با دبیرخانه‌ای که می‌خواهید آمار و اطلاعات مرتبط با آن را استخراج کنید تعیین می‌کنید.

در ادامه با تعیین بازه تاریخی مورد نظرتان، به تفکیک آمار و اطلاعات مکاتبات را دریافت خواهید کرد.

آمارهای ارائه شده در ۴ تب شامل: آمار دبیرخانه، آمار درگاه، آمار فکس‌ها، آمار ایمیل‌ها و ECE ها میشود که به تفکیک در ذیل شرح داده شده است.

۱- آمار دبیرخانه

۱-۱ آمار نامه‌ها (به تفکیک نامه‌های که فقط در دبیرخانه ایجاد شده باشند – به تفکیک نامه‌های که فقط در کارتابل‌ها ایجاد شده باشند)

  • نامه‌های وارده
  • نامه‌های صادره
  • نامه‌های داخلی
  • نامه‌های وارده اقدام شده
  • نامه‌های وارده اقدام نشده
  • نامه‌های داخلی اقدام شده
  • نامه‌های داخلی اقدام نشده
  • نامه‌های فوری

۲-۱ آمار ارجاعات (به تفکیک نامه‌های که فقط در دبیرخانه ایجاد شده باشند – به تفکیک نامه‌های که فقط در کارتابل ها ایجاد شده باشند)

  • همه ارجاعات
  • ارجاعات محرمانه
  • ارجاعات اقدام‌دار
  • ارجاعات از نوع عادی
  • ارجاعات از نوع آنی
  • ارجاعات از نوع فوری
  • ارجاعات از نوع فوری

۲- آمار درگاه‌ها

  • درگاه‌های دریافتی
  • درگاه‌های ارسالی

۳- آمار فکس‌ها

  • فکس‌های دریافتی
  • فکس‌های ارسالی

۴- آمار ایمیل و ECE ها

  • کل ایمیل‌ها و ECE های دریافتی
  • کل ایمیل‌ها و ECE های ارسالی
  • کل ایمیل‌های ارسالی
  • کل ECE های دریافتی

گزارش نامه‌های مرتبط سازمان

همچنین در بخش “گزارش از نامه های مرتبط سازمان” میتوانید گزارشی از همه نامه های سازمان مرتبط به کاربر دبیرخانه تهیه نماید. این گزارش می توان شامل فیلتر های بازه تاریخ ثبت نامه، دبیرخانه ثبات نامه، فرستنده (یا امضاء دوم)، امضاء اول و نوع نامه باشد.

بطور پیش فرض فیلتر بر روی گزینه همه نامه‌ها قرار دارد.

دقت شود برای تهیه گزارش از نامه های که باید پاسخ داده شوند لازم است گزینه “نامه های که باید پاسخ داده شوند” انتخاب گردد سپس بر روی دکمه “فراخوانی” کلیک نماید در این صورت تمامی نامه‌های که توسط کاربر دبیرخانه و سایر کاربران الزامی برای پاسخ بر روی آن ها ثبت شده است را نمایش میدهد. (نحوه تعیین الزام پاسخ برای نامه در همین مستند و مستند کاربری و راهبری توضیح داده شده است)

KB=960

(0 رای (ها))
مفید
مفید نیست

نظرات (0)
نظری جدید منتشر کنید
 
 
نام کامل:
ایمیل:
نظرات:
تایید کپچا 
 
لطفاً متن موجود در تصویر را در زیر وارد کنید (برای جلوگیری از ارسالهای خودکار).

سیستم پشتیبانی (تیکتینگ) فراگستر