پایگاه دانش:
در زمان پیوست پیغام error دریافت شد، آیا در تعداد پیوست های الصاقی به نامه محدودیتی وجود دارد؟
منتشر شده توسط سیدحمیدرضا میرحسینی, ویرایش شده توسط: شیما عزیزیان در تاریخ 1399/7/7 دوشنبه 11:03

در تعداد پیوستهای الصاقی به نامه محدودیتی وجود ندارد. ولیکن حجم فایل الصاقی شامل محدودیت می‌شود. 

به طور مثال اگر 10Mb محدودیت حجمی برای الصاق فایل پیوست در زیرساخت تعریف شده باشد، حجم تعداد کل پیوست‌های الصاقی یک نامه نباید بیشتر از 10Mb شود.

تنظیمات محدودیت حجم فایل پیوست برای الصاق به نامه توسط راهبر سیستم در زیرساخت تنظیم میشود. 

راهبرسیستم در فیلم زیر یاد خواهید گرفت: برای اینکه کاربران نتوانند فایل‌های حجیم را پیوست نامه نمایند تا ترافیک سرور و حجم دیتابیس بیش از اندازه بالا نرود چه تنظیماتی را در اتوماسیون انجام دهد.
kb=105
========
#todo
مقاله های مشابه با شماره های kb=117 و kb=192 وجود دارد که نیاز است حذف شوند.
#done
موضوع و لینک اصلاح شد/ متن بدنه مقاله از لحاظ محتوا و نگارشی اصلاح و ویرایش شد/ دسته بندی تعیین شد/ kb اضافه شد./ فیلم اضافه شد
(0 رای (ها))
مفید
مفید نیست

نظرات (0)
نظری جدید منتشر کنید
 
 
نام کامل:
ایمیل:
نظرات:
تایید کپچا 
 
لطفاً متن موجود در تصویر را در زیر وارد کنید (برای جلوگیری از ارسالهای خودکار).

سیستم پشتیبانی (تیکتینگ) فراگستر