پایگاه دانش:
99- چگونه می توانم در ProcessMaker در هنگام ایجاد یک Case در فرایند یک اعلان به کاربر نمایش دهم
منتشر شده توسط سیدحمیدرضا میرحسینی, ویرایش شده توسط: شیما عزیزیان در تاریخ 1399/7/9 چهارشنبه 15:51

 kb=920

(0 رای (ها))
مفید
مفید نیست

سیستم پشتیبانی (تیکتینگ) فراگستر