پایگاه دانش:
91- نمایش دکمه در ردیف های گرید برای محاسبه
منتشر شده توسط سیدحمیدرضا میرحسینی, ویرایش شده توسط: مهدی خوشکارخیری در تاریخ 1400/4/23 چهارشنبه 15:36

(1 رای (ها))
مفید
مفید نیست

سیستم پشتیبانی (تیکتینگ) فراگستر