پایگاه دانش:
67- فرمت بندی اعداد یک گرید و حاصل جمع
منتشر شده توسط سیدحمیدرضا میرحسینی, ویرایش شده توسط: مهدی خوشکارخیری در تاریخ 1400/4/23 چهارشنبه 15:33

 

(1 رای (ها))
مفید
مفید نیست

سیستم پشتیبانی (تیکتینگ) فراگستر