پایگاه دانش:
54- فعال و غیرفعال کردن اعتبار سنجی (اجباری بودن) یک فیلد
منتشر شده توسط سیدحمیدرضا میرحسینی, ویرایش شده توسط: شیما عزیزیان در تاریخ 1400/1/8 یکشنبه 15:35

 

(0 رای (ها))
مفید
مفید نیست

سیستم پشتیبانی (تیکتینگ) فراگستر