پایگاه دانش:
52- گرفتن Backup از Mysql با استفاده از mysqldump *
منتشر شده توسط سیدحمیدرضا میرحسینی, ویرایش شده توسط: مهدی خوشکارخیری در تاریخ 1400/4/23 چهارشنبه 15:50

روش استفاده از mysqldump.                        

گرفتن Backup از Mysql با استفاده از mysqldump

mysqldump -u کاربر -pرمز -F -x --databases "bitnami_pm">backupOf_bitnami_pm.sql For example mysqldump -u root –p1 -F -x --databases "bitnami_pm" > backup.sql

Open cmd in bin folder C:\Bitnami\processmaker-3.2.1-0\mysql\bin

 

kb=842

========
#todo

ستاره دار ولی محتوا نیازبه بازنگری کارشناس دارد

2- دسته بندی تعیین شود.  

(0 رای (ها))
مفید
مفید نیست

سیستم پشتیبانی (تیکتینگ) فراگستر