چنانچه در تولید سند دوره ای فروش بخواهیم ،هنگام ارسال به حسابداری تحت یک عنوان خاص در شرح سند بنشیند ، چه باید کرد؟
منتشر شده توسط , ویرایش شده توسط: در تاریخ 1394/7/9 پنج شنبه 08:32

زمانیکه سند دوره ای فروش  میزنیم، در بازه ای خاص تمام فاکتور ها را تحت یک سند تولید میکند . که د راین حالت بعد از وارد کردن تاریخ در فرم سند دوره ای ، شرحی را که میخواهیم به حسابداری ارسال شود را وارد میکنیم.

بعد از تولید سند حسابداری فروش ،شرح اصلی که در شکل نشان داده شدهاست ، نمایش داده میشود.

بعد از ارسال به سیستم حسابداری نیز نمایش داده میشود.

 

 

 

(0 رای (ها))
مفید
مفید نیست

نظرات (0)
نظری جدید منتشر کنید
 
 
نام کامل:
ایمیل:
نظرات:
تایید کپچا 
 
لطفاً متن موجود در تصویر را در زیر وارد کنید (برای جلوگیری از ارسالهای خودکار).

سیستم پشتیبانی (تیکتینگ) فراگستر