پایگاه دانش:
کارکرد عملگر های And و Or در SQL چگونه است؟
منتشر شده توسط در تاریخ 1394/7/8 چهارشنبه 09:00

عملگرهای And و Or برای ترکیب شرط ها در دستور Where در sql استفاده می شود .

گاهی اوقات خروجی که ما میخواهیم در اس کیوال بایستی چند شرط مختلف داشته باشد . به طور مثال افرادی را میخواهیم که سن بالای 23 سال و مدرک تحصیلی بالای لیسانس داشته باشند . در این حالت بایستی هر کدام از شرط ها را جداگانه تعریف کرده و سپس آنها را با هم ترکیب کنیم . برنامه هر کدام از شرط ها را بررسی میکند و خروجی را نمایش میدهد.

عملگر And برای اجرای دستور نیاز دارد تا تمام شرط های تعیین شده برای آن درست باشد .

 

SELECT * FROM Persons

WHERE FirstName=' saeed '

AND LastName=' rajabi

 

عمگر Or فقط نیاز دارد که حداقل یکی از شرط ها درست باشد .

SELECT * FROM Persons

WHERE FirstName='saeed'

OR FirstName='rajabi'

 

ترکیب عملگرهای And و Or

 

Select * From Persons

Where ( ( Grade = 16 AND Major = 'Hard Ware' ) OR ( Garde = 12 AND Major = 'SoftWare' ) ) " ;

 

(0 رای (ها))
مفید
مفید نیست

نظرات (0)
نظری جدید منتشر کنید
 
 
نام کامل:
ایمیل:
نظرات:
تایید کپچا 
 
لطفاً متن موجود در تصویر را در زیر وارد کنید (برای جلوگیری از ارسالهای خودکار).

سیستم پشتیبانی (تیکتینگ) فراگستر