پایگاه دانش:
دستور Delete در SQlServer
منتشر شده توسط در تاریخ 1394/7/8 چهارشنبه 08:59

دستور Delete :

از این دستور برای حذف اطلاعات یک رکورد در جدول استفاده می شود . 

شکل کلی این دستور به شکل زیر است :

 نام جدولDelete From 

نام و مقدار یک فیلد از رکورد مورد نظرWhere

حذف کلیه رکوردهای یک جدول :

این امکان وجود دارد که بدون حذف یک جدول ، کلیه رکوردهای درون آن را پاک کرد . این به منزله خالی کردن جدول از اطلاعات است ، ولی ساختار ، اندیس ها و ویژگی های جدول دست نخورده باقی مانده و فقط مقادیر درون آن از بین می رود . 

شکل کلی این دستور به صورت زیر است :

 نام جدول  Delete From 

یا 

 نام جدول  Delete * From

مثال : حذف کلیه رکوردهای جدول Student :

Delete From Studen

 

(1 رای (ها))
مفید
مفید نیست

نظرات (0)
نظری جدید منتشر کنید
 
 
نام کامل:
ایمیل:
نظرات:
تایید کپچا 
 
لطفاً متن موجود در تصویر را در زیر وارد کنید (برای جلوگیری از ارسالهای خودکار).

سیستم پشتیبانی (تیکتینگ) فراگستر