پایگاه دانش:
چگونه مقدار یک فیلد را round کنیم؟
منتشر شده توسط , ویرایش شده توسط: در تاریخ 1394/4/6 شنبه 15:30

برای اینکه بتوان مقدار داخل یک فیلد را که به صورت اعشار است به عدد صحیح تبدیل کنیم کافیست بروی فیلد مورد نظر کیلک کرده و در قسمت تنظیمات بروی Defualt Expression یک Expression ایجاد کرده و به صورت زیر عمل کنید.

شما میتوانید در Expression ها از زبان C# به خوبی استفاده نموده و با هیچ محدودیتی در سیستم برخورد نخواهید کرد. برای Round کردن مقدار میتوانید از توابع زیر استفاده کنید.

تابع Ceiling یک مقدار عددی را به سمت بالا رند مینماید. اگر مقدار 0.5 را به عنوان ورودی به تابع دهیم تابع مقدار 1 را برخواهند گرداند.

Math.Ceiling(); 

تابع رند بر اساس اینکه عدد در بخش اعشار رو به بالا است یا پایین عملیات رند را انجام میدهد.

Math.Round(, MidpointRounding.AwayFromZero); 

تابع Floor یک عدد را به سمت پایین رند مینماید.

Math.Floor(); 
Math.Ceiling(0.4) => 1
Math.Ceiling(0.5) => 1
Math.Round(2.4) => 2
Math.Round(2.7) => 3
Math.Floor(0.8) => 0
Math.Floor(0.5) => 0
(4 رای (ها))
مفید
مفید نیست

نظرات (0)
نظری جدید منتشر کنید
 
 
نام کامل:
ایمیل:
نظرات:
تایید کپچا 
 
لطفاً متن موجود در تصویر را در زیر وارد کنید (برای جلوگیری از ارسالهای خودکار).

سیستم پشتیبانی (تیکتینگ) فراگستر