پایگاه دانش:
15- ارسال sms (مخصوص شرکت هایی که لایسنس پیامک را خریداری کرده اند)
منتشر شده توسط سیدحمیدرضا میرحسینی, ویرایش شده توسط: مهدی خوشکارخیری در تاریخ 1400/4/23 چهارشنبه 15:40
نحوه آموزش ارسال اس ام اس.
 
 
 

 

 

                                                                                              

                              

$id = '1744079585d6b722470a2d4017448802';

// SELECT * FROM Office.SmsLine
$SmsLineID = '3';

$PhoneNumber = @@PhoneNumber;
$Body = @@Body;

$query = "INSERT INTO Office.SmsSendBuffer (SmsLineID,Number,Body,CreateTime) VALUES (".$SmsLineID.",'".$PhoneNumber."','".$Body."','2019-12-29 04:47:15.900');";

$result = executeQuery($query, $id);

 

 
 
(1 رای (ها))
مفید
مفید نیست

سیستم پشتیبانی (تیکتینگ) فراگستر