پایگاه دانش:
08- فعال کردن قابلیت مولتی سلکت درdropdown
منتشر شده توسط سیدحمیدرضا میرحسینی, ویرایش شده توسط: مهدی خوشکارخیری در تاریخ 1400/4/23 چهارشنبه 15:41
در این آموزش انتخاب همزمان چند آیتم در Dropdown آموزش داده شده است.
                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

 کدهای موردنیاز:

 

//DropDown Multiple Options Selection:
$("#dropdownVar1").getControl()[0].multiple = true;

//DropDown Option Disable:
$("#dropdownVar1").find("option[value=1]").attr("disabled", "disabled");

 

 

(0 رای (ها))
مفید
مفید نیست

سیستم پشتیبانی (تیکتینگ) فراگستر