پایگاه دانش:
07- محدود کردن دسترسی به گزینه های یک dropdownlist
منتشر شده توسط سیدحمیدرضا میرحسینی, ویرایش شده توسط: مهدی خوشکارخیری در تاریخ 1400/4/23 چهارشنبه 15:43
نحوه آموزش محدود کردن دسترسی به گزینه های یک Dropdown List در نرم افزار پروسس میکر.
                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 

 

(0 رای (ها))
مفید
مفید نیست

سیستم پشتیبانی (تیکتینگ) فراگستر