پایگاه دانش:
06- غیرقابل انتخاب کردن گزینه در dropdown
منتشر شده توسط سیدحمیدرضا میرحسینی, ویرایش شده توسط: مهدی خوشکارخیری در تاریخ 1400/4/23 چهارشنبه 15:41
فرض کنید در یک dropdown میخواهیم یکی از گزینه ها قابل انتخاب نباشد. این ویدیو این مورد را آموزش میدهد.
                                                     
 
 
 

 

//DropDown Multiple Options Selection:
$("#dropdownVar1").getControl()[0].multiple = true;

//DropDown Option Disable:
$("#dropdownVar1").find("option[value=1]").attr("disabled", "disabled");

 

 

(0 رای (ها))
مفید
مفید نیست

سیستم پشتیبانی (تیکتینگ) فراگستر