پایگاه دانش:
02- ساختن یک وب سرویس و استفاده از آن در ProcessMaker (قسمت دوم)
منتشر شده توسط سیدحمیدرضا میرحسینی, ویرایش شده توسط: مهدی خوشکارخیری در تاریخ 1400/4/23 چهارشنبه 15:40

 استفاده از وب سرویس ساخته شده در مثال 1 در نرم افزار پروسس میکر.                           

                             

 

 

 

(0 رای (ها))
مفید
مفید نیست

سیستم پشتیبانی (تیکتینگ) فراگستر