پایگاه دانش:
01- ساختن یک وب سرویس و استفاده از آن در ProcessMaker (قسمت اول)
منتشر شده توسط سیدحمیدرضا میرحسینی, ویرایش شده توسط: مهدی خوشکارخیری در تاریخ 1400/4/23 چهارشنبه 15:43

نوشتن یک وب سرویس برای عملیات CRUD و استفاده از آن در ProcessMaker.

CRUD (create, read, update, delete in database)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(0 رای (ها))
مفید
مفید نیست

سیستم پشتیبانی (تیکتینگ) فراگستر